מורה מסכם

בחרו אחת מהאפשרויות

אפשרות ב':
תלמידים מסכמים ב10 מילים בכתב את השיעור

אפשרות ג':
מורה מעלה שאלה תלמידים עונים בכתב ויוצרים שרשרת של תשובות 

 למה? 

סיכום של שיעור שדורש מכל התלמידים השתתפות ומאפשר למורה לראות מי מהתלמידים הבין את החומר שנלמד 

https://teacher.jlm.org.il/popups/21460

חלקי השיעור: סיכום שיעור

 כלי עזר 

ליצור שאלה בעבודת כיתה בגוגל ולתזמן אותה לסוף השיעור

לנהל את תהליך הסיכום בזרם מורה מעלה שאלה / משימה תלמידים מגיבים

365

לנהל את תהליך הסיכום בפרסומים - מורה מעלה שאלה/ משימה לסיכום תלמידים מגיבים

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים