מחברת הכיתה

מה עושה מורה? 

  • מסדר את הלשוניות השונות לפי נושאים, כך שלתלמידים יהיו קל להתמצא בתוך המחברת. 
  • מכניס חומרים מתאימים שבעצם מהווים "לוח שלא נמחק", כך שהתלמידים תמיד יכולים לחזור לכל החומר שנלמד בכיתה/ בזום.

 למה? 

המחברת מאפשרת למורה לשמור את כל חומרי הלמידה שהוא מייצר בצורה כרונולוגית, 

מבלי שהתלמידים יכולים לעשות בתכנים שינויים בעצמם..

מקטעים לשמירת חומר ע"י המורה: 

  1. מקטע  "המורה בלבד"- מאפשרת למורה לאגם את כל חומרי הלימוד של הכיתה  לפי נושאים.
  2. מקטע "ספריית תוכן"- אזור הלוח, בו המורה מציג את התכנים שהכיתה לומדת, והתלמידים צופים.

https://teacher.jlm.org.il/popups/22161

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

שגרה דיגיטלית

מידע והמלצות לכלים שיאשפרו לכם לנהל וללמד בבי"ס
שגרה דיגיטלית
שגרה דיגיטלית
שגרה דיגיטלית

למידה רב חושית

דרכים שונות לתרגול, הקנייה וסיכום באמצעות כלים חזותיים
ארגז כלים
למידה רב חושית

מייצגים דמות

דרך יצירתית ללמוד נושא חדש, נכנסים לנעליים של דמויות שונות ומייצגים אותם
ארגז כלים
מייצגים דמות