/
/
/
הוראה מבוססת נתונים

הוראה מבוססת נתונים

שאלון עם מענה מיידי מאפשר לנו לקבל בצורה מרוכזת ומסודרת תשובות לכל נושא, ארגוני ופדגוגי.
ניתן להכין שאלון עם תמונות או סרטונים המצורפים לשאלות, שאלות פתוחות, סגורות, דירוג, רשת של שאלות בנושא מסוים.
ניתן לשלוח באופן אוטומטי לכל משיב את התשובות של השאלון שלו.
מורים ותלמידים יכולים ליצור שאלונים, לקבל פילוח נתונים כללי באופן מיידי, וגם לעבור על תשובות של כל משיב.
מכיוון שיש אפשרות לראות תוצאות כלליות, ניתן לשקף לכיתה את המצב הכללי ולחבר אותם ללמידה משותפת שתוביל לשיא קבוצתי, ולא רק אישי.

מה עושים המורים
בוחר בדרייב בלשונית "צור"

 • בוחר בכפתור "Forms"
 • נותנים כותרת לשאלון
 • יוצרים שאלות שונות בכפתור "שאלה חדשה".
 • בסיום הכנת השאלון, לוחצים על כפתור "שליחה" ומעתיקים את הקישור לשאלון על מנת לשלוח אותו בגוגל קלאסרום, בוואטסאפ או בכל דרך אחרת.

הוראות לתלמידים?
בוחר בדרייב בלשונית "צור"

 • בוחר בכפתור "Forms"
 • נותנים כותרת לשאלון
 • יוצרים שאלות שונות בכפתור "שאלה חדשה".
 • בסיום הכנת השאלון, לוחצים על כפתור "שליחה" ומעתיקים את הקישור לשאלון על מנת לשלוח אותו בגוגל קלאסרום, בוואטסאפ או בכל דרך אחרת.

 למה? 

למה כדאי ליצור שאלונים בforms?

 • שאלון עם מענה מיידי מאפשר לנו לקבל בצורה מרוכזת ומסודרת תשובות לכל נושא, ארגוני ופדגוגי.
 • ניתן להכין שאלון עם תמונות או סרטונים המצורפים לשאלות, שאלות פתוחות, סגורות, דירוג, רשת של שאלות בנושא מסוים.
 • ניתן לשלוח באופן אוטומטי לכל משיב את התשובות של השאלון שלו.
 • מורים ותלמידים יכולים ליצור שאלונים, לקבל פילוח נתונים כללי באופן מיידי, וגם לעבור על תשובות של כל משיב.
 • מכיוון שיש אפשרות לראות תוצאות כלליות, ניתן לשקף לכיתה את המצב הכללי ולחבר אותם ללמידה משותפת שתוביל לשיא קבוצתי, ולא רק אישי.

https://teacher.jlm.org.il/popups/22348

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

משחוק בלמידה

בעזרת משחוק, התלמיד מקבל משוב על הלמידה והמורה מקבל נתונים על התלמידים
ארגז כלים
משחוק בלמידה

תוכניות חינוכיות

כנסו להכיר את כל התוכניות החינוכיות שיש למנחי להציע למורים, מנהלים ותלמידים
תוכניות חינוכיות
תוכניות חינוכיות

נושא: משבר האקלים

מאגר תכנים וחומרי הוראה בנושא "משבר האקלים", מגוון תכניות חינוכיות, מאגר חומרים (סרטונים, פודקאסטים, מערכי שיעור ועוד)
תוכניות חינוכיות
נושא: משבר האקלים