/
/
/
שיתופיות ופרטיות
שיתופיות ופרטיות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הטימס הוא מערכת שיתופית לחלוטין ולכן כל קובץ שאתם מכניסים לתיקיית קבצים, הופך אוטומטי לשיתופי באופן מלא לכל חברי הטימס.

הדרך היחידה לשמור על קובץ פרטי היא לשמור אותו בתיקיית "חומרי שיעור".

 כך רק מנהלי הקבוצה יהיו חשופית לקובץ. השאר לא יוכלו לראות אותו או לשנות בו משהו.

מורים- קובץ פרטים ושיתופי

  • כאשר רוצים לשמור קובץ פרטי- יש להעלות אותו לתיקיית "חומרי שיעור".
  • קובץ שיתופי בתיקיית קבצים מיועד להשתבצות של התלמידים לכל נושא או למשימה לימודית שיתופית בקבוצות בצורה כיתתית.
  • הגשת עבודות שבה כל אחד צריך לבדוק לאחד מחברי הכיתה האחרים.

תלמידים- קובץ שיתופי ופרטי:

  • תלמידים עובדים בקובץ אישי באחת משני המקומות: חלק אישי במחברת הכיתה או מטלה אישית.
  • תלמיד עונה לקובץ שיתופי שהמורה העלה לתיקיית קבצים או מעלה קובץ שיתופי שהוא רוצה ומוכן שכל הכיתה תגיב בתוך המסמך

https://teacher.jlm.org.il/popups/22448

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

שיח רלפקטיבי

סיכום יום, מדברים ומשתפים מה הרגשנו, מה למדנו ומשתפים את הכיתה

סביבת ענן – גוגל קלאסרום

בואו ללמוד על סביבת הענן ולקבל כלים ומדריכים לעבד עם גוגל קלאסרום

ארגז הכלים הפדגוגי

אוצר שלם של רעיונות לגיוון השיעור ושילוב טכנולוגיה בלמידה