משתתפים בסקר

סקר עמדות בו ניתן לצפות בתוצאות הכיתתיות בזמן אמת.

כאשר רוצים לחבר את הנושא לעולמם של התלמידים בצורה שיתופית, ניתן לעשות זאת בכמה צורות.

מה עושים המורים

  • יוצר שאלון עמדות לתלמידים 
  • מחלק לקבוצות לפי עמדות, שולח את התלמידים להביא תימוכין לעמדות 
  • עורך דיון עם התלמידים על העמדות 

הוראות לתלמידים

  • ממלא את השאלות 
  • בקבוצה מביא תימוכין לעמדתו 
  • מציג אותה במליאה

 למה? 

הדיון מעורר ומעודד את כל התלמידים לקחת חלק פעיל בלמידה.

הדרישה להביא תימוכין לעמדה מעודדת את התלמידים לבסס את עמדותיהם על עובדות.

https://teacher.jlm.org.il/popups/24353

שכבת גיל: ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב'
מטרת השיעור: תרגול | דיון | חברתי רגשי
חלקי השיעור: פתיחת שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: מליאה
שימוש בטכנולוגיה: מחשב אחד לזוג | מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳ | 10-15 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט | אפשרי
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה | הבעה בעל פה | חשיבה ביקורתית
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

יצירה בעקבות למידה

בואו לראות רעיון לשיעור עם יצירה באמצעות הלמידה שלמדנו עד כה
ארגז כלים
יצירה בעקבות למידה

לומדים נושא חדש

רעיון לשיעור פתיחה שיוצר סקרנות באמצעות פאזל, מאתגר באמצעות חידון ומוביל לדיון מסכם
ארגז כלים
לומדים נושא חדש

למידה עצמאית (א-סנכרונית)

מגוון רעיונות וכלים להקניית למידה עצמאית
ארגז כלים
למידה עצמאית (א-סנכרונית)