משתתפים בסקר

סקר עמדות בו ניתן לצפות בתוצאות הכיתתיות בזמן אמת.

כאשר רוצים לחבר את הנושא לעולמם של התלמידים בצורה שיתופית, ניתן לעשות זאת בכמה צורות.

מה עושים המורים

  • יוצר שאלון עמדות לתלמידים 
  • מחלק לקבוצות לפי עמדות, שולח את התלמידים להביא תימוכין לעמדות 
  • עורך דיון עם התלמידים על העמדות 

הוראות לתלמידים

  • ממלא את השאלות 
  • בקבוצה מביא תימוכין לעמדתו 
  • מציג אותה במליאה

 למה? 

הדיון מעורר ומעודד את כל התלמידים לקחת חלק פעיל בלמידה.

הדרישה להביא תימוכין לעמדה מעודדת את התלמידים לבסס את עמדותיהם על עובדות.

https://teacher.jlm.org.il/popups/24353

שכבת גיל: ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב'
מטרת השיעור: תרגול | דיון | חברתי רגשי
חלקי השיעור: פתיחת שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: מליאה
שימוש בטכנולוגיה: מחשב אחד לזוג | מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳ | 10-15 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט | אפשרי
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה | הבעה בעל פה | חשיבה ביקורתית
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים