ג'יגסו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
 • חלקו את החומר הנלמד למספר מקטעי לימוד נפרדים, שמרכיבים יחד את "התמונה השלמה" (חשוב שהמקטעים יהיו מודולריים, ולא תלויים זה בזה).
 • הכינו לתלמידים חומרים ללמידה עצמית של כל אחד מהמקטעים.
 • חלקו את התלמידים למספר קבוצות בהתאם למספר המקטעים (חשוב שמספר התלמידים בכל קבוצה יהיה דומה).
 • תנו לכל קבוצה תלמידים מקטע אחד ללמידה עצמית, והסבירו להם את מהלך הפעילות - עליהם ללמוד את החלק שלהם בעצמם, ואח"כ כל אחד מחברי הקבוצה ילמד תלמידים אחרים בכיתה את המקטע שלהם.
 • לאחר שלב הלמידה בקבוצות, חלקו מחדש את התלמידים לקבוצות, כך שבכל קבוצה חדשה יהיו נציגים מכל הקבוצות הראשוניות.
 • הנחו אותם ללמד זה את זה את המקטעים שלהם, עד שכל תלמיד למד את כל המקטעים.
 למה? 

כאשר נותנים בכיתה משימה עבודה בקבוצות לא פעם התלמידים מתארגנים כך שאחד התלמידים יעשה את העבודה עבור כל הקבוצה. באמצעות שימוש במתודת ג'יקסו אנחנו מוודאים שכל תלמיד נוטל חלק פעיל ולוקח אחריות על מקטע מסוים מתוך החומר הנלמד, כי אין מישהו אחר בקבוצה שיודע את מה שהוא יודע.

 • בעת הלימוד הראשוני תנו לתלמידים את החומר הנלמד בצורה הכי נגישה שאפשרית, על מנת שיוכלו לעמוד באתגר של ללמד תלמידים אחרים את המקטע שלהם.
 • כדאי לחלק מראש לכל תלמיד אות (עבור החלוקה הראשונית) + מספר (עבור החלוקה השניה), כך שכל תלמיד ידע בקלות להיכן הוא שייך.
 • כל קבוצת תלמידים לומדת תכונות של מרובע אחר- דלתון, טרפז, מקבילית, מעוין, ריבוע (מתמטיקה).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת פרשן אחר של פסוק/סיפור (תנ"ך).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת על תכונותיו של יסוד אחר (מדעים).
 • כל קבוצת תלמידים לומדת הוגה אחר המתייחס לנושא (מחשבת ישראל).

https://teacher.jlm.org.il/popups/25238

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

הסטודיו של ביתא

תוכנית חינוכית המאפשר מרחב עבודה , לכם המורים, להיפגש עם מורים אחרים ומונטורים וסדנאות והלעזר אחד בשני

ממשיכים ללמוד ולהעמיק

באו להכיר אפשרות לשיעור שניתן להעמיק באמצעות תמונות, טקסט ותרשים זרימה

מייצגים דמות

דרך יצירתית ללמוד נושא חדש, נכנסים לנעליים של דמויות שונות ומייצגים אותם