/
/
/
התנסות לפני המשגה
התנסות לפני המשגה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
  • תנו לתלמידים משימה שמבוססת על החומר שאמור להילמד בהמשך השיעור.
  • הבהירו להם שמדובר באתגר מחשבתי מוגבל בזמן, ושלא בטוח שהם יצליחו, אבל העיקר לנסות.
  • עם תום הזמן המוקצב, למדו את החומר, תוך התייחסות וחיבור למשימת ההתנסות.
 למה? 

במבט ראשון מדובר בפעולה מתסכלת שמבזבזת את זמן הלמידה, אך למעשה מדובר בפעולה שמכינה את התלמידים בצורה מיטבית לקראת למידת הנושא.
בין אם התלמידים מצליחים במשימת ההתנסות, ובין אם הם לא מצליחים- גוברת אצלם המוטיבציה הפנימית להבין כיצד יש להתמודד עם משימה מעין זו.

 

  • אם אין לכם רעיון למשימה, אפשר לקחת שאלה מדף העבודה שאמור להיות מחולק אחרי שלב ההקניה, ולתת אותה לפני שלב ההקניה.
  • בדקו כיצד התוכן הספציפי הזה התגלה, ותנו לתלמידים "לשחזר" את תהליך הגילוי באמצעות המשימה.
  • שאלו את עצמכם לפני השיעור "מה התלמידים יודעים היום על הנושא" וחישבו על משימה אותה יוכלו לבצע באמצעות הידע הזה.
  • למיין חומרים לפי צף או לא צף, ולנסות לגבש את העקרון שמבדיל ביניהם (מדעים).
  • לגלות את הדרך לחשב מרחק בין נקודות על גרף (מתמטיקה).
  • לזהות פעלים שיש להם שורשים מרובעים (לשון).
  • לאתר את ההקשר ההיסטורי של מסמך כלשהו (היסטוריה).

https://teacher.jlm.org.il/popups/25242

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

נושא: משבר האקלים

מאגר תכנים בנושא "משבר האקלים", מטרתו חשיפת התלמידים וצוותי ההוראה לנושא זה

למידה עצמאית (א-סנכרונית)

מגוון רעיונות וכלים להקניית למידה עצמאית

לומדים בשיתופיות

מגוון דרכים לשיתופיות בלמידה המאפשרות לתלמידים להיות שותפים בלמידה