דיון בהתקטבות

  • הציגו שאלה מעוררת דיון על הלוח.
  • חלקו את התלמידים לקבוצות שוות בגודלן.
  • תנו לכל קבוצה עמדה מסוימת ביחס לדיון שאותה עליהם לייצג. על חברי הקבוצה לגבש יחד נימוקים לטובת העמדה הזו (גם אם זו לא עמדתם האישית).
  • חלקו מחדש את הכיתה לקבוצות דיון קטנות, בכל קבוצה יש נציג אחד של כל עמדה ועליו לנסות לשכנע את שאר חברי הקבוצה בעמדתו.

 למה? 

  • בדיון כיתתי "רגיל" משתתפים חלק קטן (ובדרך כלל קבוע של התלמידים), והשאר מתפקדים כ"צופים".
  • בדיון בהתקטבות על כולם לנקוט עמדה, בלי קשר להזדהות האישית שלהם. המטרה היא הפעלת החשיבה ויצירת מעורבות.
  • מכיוון שהדיון הסופי מתקיים בקבוצות קטנות, גם תלמידים ביישנים יוכלו לקחת בו חלק. הידיעה שהעמדה שהתלמיד מייצג היא לאו דווקא העמדה שלו, מנטרלת את החשש "מה יחשבו עלי אם אומר כך וכך".
  • הכנסת השפה הערבית כמקצוע לימודים חובה בבתי הספר (עברית, אזרחות) - בעד או נגד.
  • מה צריך להיות עונשו של קין אחרי רצח הבל? (תנ"ך) - עונש מוות, מאסר, או פטור מוחלט.
  • האם להעמיד למשפט אנשים שהיו ב"יודנראט" בגין שיתוף פעולה? (היסטוריה) - בעד או נגד.

בסוף הפעילות כדאי לתת לתלמידים 2-3 דקות לסכם לעצמם את עמדתם האישית בדיון, לאחר שמיעת מגוון הקולות והעמדות - כלי מצוין ללימוד כתיבת פסקת טיעון!
בקבוצות לימוד קטנות במיוחד, אפשר לנהל יחד את החשיבה על הנימוקים של כל אחת מהעמדות, מבלי להתחלק לקבוצות.
ניתן להשתמש בפלטפורמת TO-BE-EDUCATION על מנת לנהל משחק תפקידים מקוון.

https://teacher.jlm.org.il/popups/25244

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

יצירה בעקבות למידה

בואו לראות רעיון לשיעור עם יצירה באמצעות הלמידה שלמדנו עד כה
ארגז כלים
יצירה בעקבות למידה

אוריינות דיגיטלית

מיומניות דיגיטליות ורכישת ידע באמצעות הטכנולוגיה
שגרה דיגיטלית
שגרה דיגיטלית
אוריינות דיגיטלית

ח'רבת ארזה, חוות דעת

העפלה של פרפרים היא תופעה בה פרפרים עולים למקומות גבוהים כדי למצוא בני ובנות זוג. מוזמנים להגיע לח'רבת ארזה לצפות
לוגו חוות דעת
חוות דעת
ח'רבת ארזה, חוות דעת