/
/
/
למידה ללא תווך מורה

למידה ללא תווך מורה

  • נותנים לתלמידים משימות אישיות ושיתופיות  דרך אזור המטלות שבכיתה וירטואלית בסביבת הענן.
  • כדי שכל תלמיד יוכל לקבל את ההסבר בקצב שלו  אנו ממליצים לתת את חומר הלימוד לתלמידים באמצעים שונים
  • בעזרת משימות שונות התלמידים לומדים לקנות ידע ולהבין טקסט בשלמותו.

מה עושים המורים

נותן לתלמידים טקסט טקסט (טקסט כתוב, סרטון, סרטון מורה ,מפה, תמונה , תרשים וכו') שניתן לתלמידים.
ובנוסף משימות פיענוח  (המורה יכול לבדוק או לא לבדוק)

הוראות לתלמידים

פועלים באופן עצמאי לבד או בקבוצה ( זוג או שלישיה) לומדים את הנושא באמצעות הטקסט ומשימת הפיענוח ופונים למורה לשאלות הבהרה.

 למה? 

מאפשרת לתלמידים לנהל את הלמידה שלהם ולחזור על ההסברים עד שמבינים ומאפשרת למורה לנהל את הזמן.

https://teacher.jlm.org.il/popups/25252

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

לומדים מתמטיקה

מבחר אפשרויות לגיוון השיעור במתמטיקה בשילוב הטלכנולוגיה
ארגז כלים
לומדים מתמטיקה

טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023

בואו לראות את טקסט האוסקר הירושלמי שלנו
לוח אירועים
טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023

שיח רלפקטיבי

סיכום יום, מדברים ומשתפים מה הרגשנו, מה למדנו ומשתפים את הכיתה
ארגז כלים
שיח רלפקטיבי