ידע קבוצתי

מאמצעות שאלון, נגשים לנושא חדש, מרכזים את המידע, עונים על השאלון שוב ומוודאים הבנה

מה עושים המורים

  • הכנה : המורה יוצר שאלון אמריקאי שנבדק אוטומטית של שאלות ידע שקשורות לנושא החדש ונותן אותו לתלמידים לפני תחילת הלמידה.
  • משוב קבוצתי : המורה מציג לכיתה את התוצאה הכיתתית/ קבוצתיות .
  • העמקה של ההקנייה בקבוצות למידה על פי תהליך למידה שהכין המורה
  • וידוא הבנה התלמידים שוב עונים על השאלון ורואים האם הכיתה /הקבוצה בכללותה שיפרה את הציון שלה.

הוראות לתלמידים

  • בדיקת מה המצב : עונה על השאלון ומקבל משוב כיתתי/ קבוצתי על רמת ההבנה
  • העמקת הידע: מקיים למידה קבוצתית
  • וידוא הבנה : עונה פעם נוספת על השאלון ומקבל משוב על השיפור הקבוצתי

 למה? 

היכרות עם ידע חדש היא חלק מאתגר בלמידה.
כאשר משלבים את המשוב המיידי ואת הלמידה הקבוצתית מקבלים איחוד של שני גורמי מוטיבציה משמעותיים:
התלמיד יודע במדויק איזה ידע חסר לו ומחכה להשלים אותו בהקניה.
ומצד שני, התלמיד יודע שהוא לא לבד בחוסר הידע שלו.
הלמידה המשותפת הופכת את לימוד הידע החדש לחוויה חברתית, שאינה רק "הקניית חומר".

https://teacher.jlm.org.il/popups/26572

שכבת גיל: י'-יב' | ז׳-ט׳
מטרת השיעור: הקנייה (נושא חדש) | תרגול
חלקי השיעור: גוף שיעור | פתיחת שיעור
מיקום השיעור: מרחוק | בכיתה | וירטואלי
אופן הלמידה: תחנות | זוגות | קבוצה
שימוש בטכנולוגיה: מחשב אחד לשלושה תלמידים | מחשב אחד לזוג | מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה
תחום דעת: שפה | מדעי | רב מלל
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים