בחן את עצמך

"בחן את עצמך"- שאלון עצמי בתחומי ידע או עמדות. התלמיד ממלא את התשובות הנכונות בעיניו ולפי סיכום התשובות הנוכונות הוא מקבל משוב אוטומטי שהמורה כתב מראש הנותן לתלמיד רפלקציה על ביצועיו או עמדותיו.

מה עושה מורה ?

  • בונה שאלון "בחן את עצמך" וכותב את כל אפשרויות הרפלקציה.
  • התלמיד מקבל לאחר שסיים לענות על השאלון את "האבחון" של עמדותיו/ תשובותיו.
  • המורה יכול להזמין את התלמידים לפנות אליו בעקבות הרפליקציה שקיבלו.

הוראות לתלמידים

  • מביע עמדה/ עונה על שאלות ידע
  • מקבל מהמורה שלו התייחסות אישית (אך אוטומטית) על סמך העמדות שהציג

 למה? 

בשאלון ידע/ עמדות אישי, התלמיד מקבל התייחסות אישית מהמורה הנוגעת לעמדות שהציג, זהו כלי שמאפשר רפלקציה משמעותית לתלמיד, מבלי להגיע בהכרח ויכוח.

במידה ומדובר בבקיאות בידע, התלמיד מקבל רפלקציה מדויקת על מצבו, בהתאם לתשובות שענה.

https://teacher.jlm.org.il/popups/26574

שכבת גיל: א'-ב' | ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב' | רב גילאי
מטרת השיעור: הקנייה (נושא חדש) | תרגול
חלקי השיעור: פתיחת שיעור | גוף שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: לבד | זוגות
שימוש בטכנולוגיה: מחשב אחד לזוג | מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳ | 10-15 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה | חשיבה ביקורתית
מיומנויות רגשיות חברתיות: לומד עצמאי

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים