Slides לתלמידים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

תלמידים חוקרים ולומדים באופן עצמאי את כלי ה- slides

מה עושים המורים

מייצר מסגרת לתהליך הלמידה העצמאי:

  • מקצה את מצגת הלמידה כמטלה אישית לכל תלמיד.
  • תאריך התחלת הלמידה.
  • מסביר מה עושים אם יש לא מצליחים
  • תאריך הגשת תוצרים.
  • משריין 2-3 שיעורים שבהם כל תלמיד נותן לכלל הכיתה  לעבור את החידון שהכין.

הוראות לתלמידים

תלמידים עוברים את המסלול באופן עצמאי או בזוג.

 למה? 

השימוש במחשב ככלי ללמידה עצמאית ושיתופית מצריך גם למידה טכנית של כלים דיגיטליים בסיסיים.
השימוש הבסיסי ביותר הוא במסמכי דוקס כיוון שאנחנו רוצים שהתלמידים ידעו ליצור תוכן בעצמם.
לכן, יצרנו לומדה עצמאית שתלמידים מכיתות ג-ו יכולים ללמוד בעצמם ולהצליח ליצור תוצר.

https://teacher.jlm.org.il/popups/26596

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

למידה עצמאית (א-סנכרונית)

מגוון רעיונות וכלים להקניית למידה עצמאית

לומדים נושא חדש

רעיון לשיעור פתיחה שיוצר סקרנות באמצעות פאזל, מאתגר באמצעות חידון ומוביל לדיון מסכם

משחוק בלמידה

בעזרת משחוק, התלמיד מקבל משוב על הלמידה והמורה מקבל נתונים על התלמידים