Slides לתלמידים

תלמידים חוקרים ולומדים באופן עצמאי את כלי ה- slides

מה עושים המורים

מייצר מסגרת לתהליך הלמידה העצמאי:

  • מקצה את מצגת הלמידה כמטלה אישית לכל תלמיד.
  • תאריך התחלת הלמידה.
  • מסביר מה עושים אם יש לא מצליחים
  • תאריך הגשת תוצרים.
  • משריין 2-3 שיעורים שבהם כל תלמיד נותן לכלל הכיתה  לעבור את החידון שהכין.

הוראות לתלמידים

תלמידים עוברים את המסלול באופן עצמאי או בזוג.

 למה? 

השימוש במחשב ככלי ללמידה עצמאית ושיתופית מצריך גם למידה טכנית של כלים דיגיטליים בסיסיים.
השימוש הבסיסי ביותר הוא במסמכי דוקס כיוון שאנחנו רוצים שהתלמידים ידעו ליצור תוכן בעצמם.
לכן, יצרנו לומדה עצמאית שתלמידים מכיתות ג-ו יכולים ללמוד בעצמם ולהצליח ליצור תוצר.

https://teacher.jlm.org.il/popups/26596

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

Make it Open

מיזם בינלאומי נועד לסייע למורות ולמורים לקדם למידת STEM
תוכניות חינוכיות
Make it Open

לומדים בשיתופיות

מגוון דרכים לשיתופיות בלמידה המאפשרות לתלמידים להיות שותפים בלמידה
ארגז כלים
לומדים בשיתופיות

טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023

בואו לראות את טקסט האוסקר הירושלמי שלנו
לוח אירועים
טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023