תפיסות שונות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

נוקטים עמדה ומדברים על השוני בתפיסות

מה עושים המורים

המורה יוצר כמה שאלות סקר עמדות הקשורות לחומר הנלמד. לאחר שרואים את התוצאות, המורה מבקש מתלמידים להסביר על העמדות שהם הצביעו להן.
מסכם את החלק הזה כשהוא משווה את העמדות ומראה איך כולן מתקשרות לחומר הנלמד.

מה עושה תלמיד?

עונה על הסקר ורואה בזמן אמת מה החברים שלו חושבים.

 למה? 

במהלך הלמידה כל תלמיד מגבש את דעתו כל כל מיני נקודות בחומר.
הרבה פעמים, הוא בכלל לא יחשוב שיש דרך אחרת להסתכל על הדברים.
סקר עמדות מאפשר למורה לעשות חזרה על החומר, בלי לדבר ולהרצות.
המורה נותן לתלמידים להביע את דעתם ולקשור אותה לתימוכין מתוך מה שהם זוכרים ויודעים.
מה שנשאר למורה הוא לסכם ולקשור את כל הקצוות לאחר שהתלמידים העמיקו בחומר.

https://teacher.jlm.org.il/popups/26677

שכבת גיל: ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב'
מטרת השיעור: תרגול | דיון | חברתי רגשי
חלקי השיעור: גוף שיעור | סיכום שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: מליאה
משך הפעילות: 5-10 דק׳ | 10-15 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | אמנות | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה | חשיבה ביקורתית
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

שעור סנכרוני פעיל בזום

דרכים שונות בהם התלמידים יכולים להיות מעורבים ופעילים בזמן הלמידה בזום

שגרה דיגיטלית

מידע והמלצות לכלים שיאשפרו לכם לנהל וללמד בבי"ס

ברגלים-נעים ללכת בעיר

תכנית חינוכית המעודדת הליכה ברגל בשכונה, וגילוי משותף של היתרונות הבריאותיים, הסביבתיים והחברתיים שיש להליכה.