בדיקת ידע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

בדיקת מה המצב בתחילת הלמידה: בעזרת שאלון ידע עם תמונות וסרטונים

מה עושים המורים
שלב ראשון: המורה יוצר שאלון אמריקאי שנבדק אוטומטית. השאלות מבוססות על תמונות וסרטונים הקשורים לנושא החדש ונותן אותו לתלמידים לפני תחילת הלמידה.
בונה שאלון שנותן לתלמיד משוב אישי מיידי: תוצאות השאלון נשלחות מיידית לתלמיד לאחר סיום המענה על השאלון.
שלב שני: בהתאם לתוצאות השאלות המורה מעמיק את ההקניה או נותן לתלמידים לעשות הקניה עצמאית ממוקדת לנושאים שבהם אין הידע לא שלם.
שלב שלישי: וידוא הבנה: התלמידים עונים פעם נוספת על השאלון, מקבלים תוצאה מיידית שמראה להם ולמורה את רמת ההבנה.

הוראות לתלמידים?
שלב ראשון: עונה על השאלון בו הוא יכול להבין את הנושא ואת הידע הקשור לנושא, דרך סרטונים ותמונות הנותנים רמזים.
שלב שני: עורך בהנחיית המורה חזרה על החומר.
שלב שלישי: וידוא הבנה: עונה פעם נוספת על השאלון ומקבל משוב מיידי על רמת הבנתו.

 למה? 
  • כאשר התלמיד נשאל על חומר שאינו מכיר דרך תמונות וסרטוני הסבר, קל לו יותר לנחש וגם להתחבר לידע החדש.
  • אסוציאציה חזותית: התמונות והסרטונים עוזרות לתלמיד לחבר את הידע החדש למה שהוא כבר יודע.

https://teacher.jlm.org.il/popups/26967

שכבת גיל: ז׳-ט׳ | י'-יב'
מטרת השיעור: הקנייה (נושא חדש)
חלקי השיעור: גוף שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: לבד | זוגות
משך הפעילות: 20-30 דק׳ | 15-20 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: חצי שעה ומעלה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה
מיומנויות רגשיות חברתיות: לומד עצמאי

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

למידה חוץ כיתתית

עולם שלם של אפשרויות חדשות ללמידה פעילה בחוץ

ממשיכים ללמוד ולהעמיק

באו להכיר אפשרות לשיעור שניתן להעמיק באמצעות תמונות, טקסט ותרשים זרימה

אוריינות דיגיטלית

מיומניות דיגיטליות ורכישת ידע באמצעות הטכנולוגיה