עבודה בקבוצות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

התבוננות במרחב בקבוצות, השלמת משימה והצגת תוצר לשאר הקבוצות.

מה עושים המורים

 • לאחר הכרת מיקום הפעילות, מחלקים את הכיתה לקבוצות שחולקו מראש
 • מכין משימות לכל קבוצה (לפי נושא השיעור, משימות משלימות, משימות מעשירות,  משימות חשיבה, משימות מעשיות ועוד)
 • מקציב זמן ומיקום למשימות (כדאי למנות אחראי בכל קבוצה שידווח ויהיה אחראי ללוח הזמנים).
 • עובר בין הקבוצות. במטרה להנחות, לעזור, לדרבן, להבהיר ולעודד שיתופיות של הממצאים
 • משתפים. מקיימים דיון, שבו כל קבוצה משתפת בתוצאות הלמידה
 • נושא הנלמד הובא למלואו ומעלים שאלות נוספות שיכולות ליצור משימות נוספות להמשך

הוראות לתלמידים

 • התלמידים מכירים את השטח בסיור ראשוני.
 • מתחלקים לקבוצות ממנים ראש קבוצה
 • מקבלים כרטיסי משימה, מבצעים את המשימה
 • מתעדים במחברת/יומן טבע ומשתפים קבוצות אחרות או במליאה בתוצאות המשימה. הדיווח יכול לעשות בדרכים מגוונות בשטח או בכיתה.
 • מעלים שאלות המשך במחברת, יכולים לתכנן משימות המשך.
 למה? 
 • למידה מתרחשת בתוך אינטראקציה חברתית תלמידים לומדים אלה מאלה ואלה עם אלה.
 • משימה בשטח מזמנת הסכמה על דרך פעולה משותפת, כאשר כל אחד יכול להגיע למימוש עצמי תוך הסכמה על נורמות משותפות ודרכי פעולה, למידה שיתופית מתמקדת במגע גומלין בין תלמידים בהרכבים קבוצתיים.
 • בקבוצה שיתופית התלמידים עוסקים בו זמנית במשימות חברתיות ולימודיות הקשורות למרחב הלמידה בחוץ.
 • בלמידה בקבוצות שיתופיות יש חשיבות לתהליך ולא רק לתוצר. השיתופיות מפתחת תלות הדדית, סובלנות ואחריות.
 • משימות קבוצתיות ושיתופיות מאפשרות גיוון בלמידה, יצירתיות קבלת משוב ויזמות.

https://teacher.jlm.org.il/popups/27076

חלקי השיעור: הכנה וארגון | גוף שיעור
מיקום השיעור: חוץ כתתי
אופן הלמידה: זוגות | קבוצה | תחנות
שימוש בטכנולוגיה: ללא תלות טכנולוגית
משך הפעילות: 20-30 דק׳ | 30-45 דק׳
זמן הכנה לשיעור: חצי שעה ומעלה
מיומנויות רגשיות חברתיות: לומד עצמאי | שיתוף פעולה

 כלי עזר 

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

לומדים נושא חדש

רעיון לשיעור פתיחה שיוצר סקרנות באמצעות פאזל, מאתגר באמצעות חידון ומוביל לדיון מסכם

מסכמים

דרך הומוריסטית לסכם נושא חדש. תלמיד בוחר תמונה ויוצר לה משפט mem.

למידה עצמאית (א-סנכרונית)

מגוון רעיונות וכלים להקניית למידה עצמאית