שיתוף תוצרים

בסיכום השיעור המורה אוסף את התלמידים ומאפשר להם לשתף באופן פומבי בתהליכי ותוצרי הלמידה שלהם.

מה עושים המורים

  • מזמין את התלמידים לשתף בתהליכי ובתוצרי הלמידה שלהם בצורה מונחית. כיתות בעלות רמת יכולת הכלה גבוהה ישתפו בסבב את ממצאיה.
  • בכיתות בהן יש קושי בהקשבה ניתן לערוך את הפומביות בדרכים מתודיות שונות כגון: סיבוב ב"תערוכה" של תוצרי התלמידים, תערוכה אינטראקטיבית בה קבוצת תלמידים עונה או פותרת את תוצר הלמידה של קבוצה אחרת, ערבוב התלמידים לקבוצות למידה שונות מאלו שהיו בגוף השיעור ושיתוף של התוצרים (מתודת Jigsaw), צילום במצלמה והכנת סרטון או חוברת כיתתית מהתוצרים ועוד.
  • גם לתהליכי למידה ארוכי טווח ניתן לערוך פומביות ולקשור סביבה את התלמידים לסביבה, לדוגמה: הכנת יום הדרכה להורים או לכיתה אחרת מבית הספר בשטח אליו יוצאת הכיתה מידיי שבוע.

הוראות לתלמידים

  • מציגים את עבודתם
  • מסבירים מה למדו וגילו
  • משתפים בגילויים מסקרנים.

 למה? 

  • הפומביות היא הזמנה לנראות של התלמיד בתוך המסגרת הכיתתית, המייצרת הזדמנות ללמידה משמעותית וליצירת משמעות אישית של התלמיד בתוך מערכת החינוך.
  • הידיעה כי לתהליך הלמידה תהיה פומביות מייצרת אצל התלמיד רצון ומחוייבות להעמיד תוצר למידה, והופכת את המשימה המאתגרת של למידה חוץ כיתתית למכוונת מטרה חברתית.

https://teacher.jlm.org.il/popups/27083

שכבת גיל: א'-ב' | ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב' | רב גילאי
מטרת השיעור: דיון
חלקי השיעור: סיכום שיעור
מיקום השיעור: חוץ כתתי
אופן הלמידה: מליאה
שימוש בטכנולוגיה: ללא תלות טכנולוגית
משך הפעילות: 5-10 דק׳ | 10-15 דק׳
זמן הכנה לשיעור: עד רבע שעה | עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | אמנות | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: הבעה בעל פה
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים