יוצרים קשר

תלמידים עונים על שאלות בשורת השם

מה עושים המורים 

 • הכנה מראש שאלון
 • בזום: שואל כל פעם שאלה ומבקש מהתלמידים להשיב עליה במילה אחת או שתיים בשורת השם בריבוע בו הם מופיעים (התשובה תופיע גם אם התלמידים בוחרים להשאר במסך כבוי)
 • בגוגל מיט, ניתן להפעיל סקר

הוראות לתלמידים

 • בזום: עונים בשורת השם שלהם בזום על שאלות המורה או התלמיד שבאות לבדוק מה שלומם ?
 • בגוגל מיט: עונים על הסקר
שימו לב!

איך משנים את שורת השם בזום? 

 1. לוחצים על 3 הנקודות בריבוע הכחול שעל התמונה שלכם בזום 
 2. נכנסים ל – rename 
 3. בשורת השם עונים על השאלה

 למה? 

 • יוצר מעורבות של התלמידים כבר בתחילת המפגש 
 • יוצר קשר בין התלמידים שרואים את התשובות של חבריהם 
 • מאפשר למורה לזהות מי מהתלמידים חשוב ליצור איתו קשר פרטני אחרי המפגש

https://teacher.jlm.org.il/popups/35044

שכבת גיל: י'-יב' | ג'-ו' | ז׳-ט׳
מטרת השיעור: הקנייה (נושא חדש) | דיון | חברתי רגשי
חלקי השיעור: פתיחת שיעור

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים