מורה מזמין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

מה עושים המורים 

 • מזמין תלמידים או קבוצת תלמידים לדיון/ הצגת תוצרים 
 • מוביל את הדיון וקובע מסגרת של זמן ומטרה ממוקדת 
 • יכול לפרסם לתלמידים מראש את הזמן שבו ישתתפו בדיון הסינכרוני 
 • נותן מענה לקשיים של תלמידים ויוזם דיוני הסבר בעקבות פניה או שאלה של תלמידים 

הוראות לתלמידים? 

 • נכנס בעקבות הזמנת המורה לדיון הסינכרוני 
 • משתתף פעיל בדיון הן בצ'אט בכתיבה והן בדיבור 
 • מציג תוצרים ונותן משוב על תוצרי עמיתים 
 • יוזם דיונים קבוצתיים כדי לארגן למידה קבוצתית 
 • פונה למורה לקיום דיון בעקבות צורך בהסבר של חומר לימוד שלא הבין
 למה? 
 • דיון סינכרוני בקבוצה ניתן לקיים במקביל לתהליך הלמידה עצמאי שהתלמידים מקיימים 
 • דיון סינכרוני בקבוצה קטנה של תלמידים מאפשר יצירת שיח פורה וחשיבה משותפת, נותן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות ולקיים דיונים שמקדמים תהליך הלמידה עצמאי שלו
 • דיון בקבוצה יכול לשמש להצגת תוצרי למידה ומתן משוב עמיתים על התוצרים

https://teacher.jlm.org.il/popups/35050

מטרת השיעור: דיון | חברתי רגשי