מורה מזמין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

מה עושים המורים 

 • מזמין תלמידים או קבוצת תלמידים לדיון/ הצגת תוצרים 
 • מוביל את הדיון וקובע מסגרת של זמן ומטרה ממוקדת 
 • יכול לפרסם לתלמידים מראש את הזמן שבו ישתתפו בדיון הסינכרוני 
 • נותן מענה לקשיים של תלמידים ויוזם דיוני הסבר בעקבות פניה או שאלה של תלמידים 

הוראות לתלמידים? 

 • נכנס בעקבות הזמנת המורה לדיון הסינכרוני 
 • משתתף פעיל בדיון הן בצ'אט בכתיבה והן בדיבור 
 • מציג תוצרים ונותן משוב על תוצרי עמיתים 
 • יוזם דיונים קבוצתיים כדי לארגן למידה קבוצתית 
 • פונה למורה לקיום דיון בעקבות צורך בהסבר של חומר לימוד שלא הבין
 למה? 
 • דיון סינכרוני בקבוצה ניתן לקיים במקביל לתהליך הלמידה עצמאי שהתלמידים מקיימים 
 • דיון סינכרוני בקבוצה קטנה של תלמידים מאפשר יצירת שיח פורה וחשיבה משותפת, נותן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות ולקיים דיונים שמקדמים תהליך הלמידה עצמאי שלו
 • דיון בקבוצה יכול לשמש להצגת תוצרי למידה ומתן משוב עמיתים על התוצרים

https://teacher.jlm.org.il/popups/35050

מטרת השיעור: דיון | חברתי רגשי

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

לומדים בשיתופיות

מגוון דרכים לשיתופיות בלמידה המאפשרות לתלמידים להיות שותפים בלמידה

למידה רב חושית

דרכים שונות לתרגול, הקנייה וסיכום באמצעות כלים חזותיים

תוכניות חינוכיות

כנסו להכיר את כל התוכניות החינוכיות שיש למנחי להציע למורים, מנהלים ותלמידים