בודקים הבנה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

מורה בפתיחת השיעור שולח לתלמידים שאלון.
שמטרתו: בדיקת ידע שנלמד

מה עושים המורים 

  • מנסחים שאלות על הידע שהבנתו היא החשובה ביותר להמשך הלמידה 
  • בונים מהשאלות שאלון דיגיטלי עם משוב מיידי 
  • השאלון יופיע לתלמידים בכיתה הוירטואלית כמשימה אישית עליה יקבל משוב מיידי 
  • המורה והתלמידים יוכלו לצפות בתוצאות הכיתתיות והאישיות ולהסיק אילו נקודות צריך לחזק

הוראות לתלמידים

בפתיחת השיעור מקבלים את הקישור לשאלון כמשימה אישית  ועונה עליו

  • ענו על השאלון, ובדקו את רמת הידע אליו הגעתם בעזרת משוב מיידי שקיבלתם
  • כיתבו למורה את הנושאים שהייתם רוצים לחזור וללמוד
 למה? 
  • לבסס את ידיעת החומר.
  • לאתר תלמידים שלא קלטו את הידע בשיעורים הקודמים.
  • לקיים דיונים שמבוססים על ידע.
  • שאלונים עם משוב מיידי מאפשרים לתלמידים באופן מידי לדעת מה מצבם בהתייחס לידע שנלמד 

https://teacher.jlm.org.il/popups/35091

מטרת השיעור: תרגול
חלקי השיעור: פתיחת שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: זוגות | קבוצה | מליאה
משך הפעילות: 5-10 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: חצי שעה ומעלה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | מתמטיקה | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה
מיומנויות רגשיות חברתיות: לומד עצמאי