בודקים הבנה

מורה בפתיחת השיעור שולח לתלמידים שאלון.
שמטרתו: בדיקת ידע שנלמד

מה עושים המורים 

  • מנסחים שאלות על הידע שהבנתו היא החשובה ביותר להמשך הלמידה 
  • בונים מהשאלות שאלון דיגיטלי עם משוב מיידי 
  • השאלון יופיע לתלמידים בכיתה הוירטואלית כמשימה אישית עליה יקבל משוב מיידי 
  • המורה והתלמידים יוכלו לצפות בתוצאות הכיתתיות והאישיות ולהסיק אילו נקודות צריך לחזק

הוראות לתלמידים

בפתיחת השיעור מקבלים את הקישור לשאלון כמשימה אישית  ועונה עליו

  • ענו על השאלון, ובדקו את רמת הידע אליו הגעתם בעזרת משוב מיידי שקיבלתם
  • כיתבו למורה את הנושאים שהייתם רוצים לחזור וללמוד

 למה? 

  • לבסס את ידיעת החומר.
  • לאתר תלמידים שלא קלטו את הידע בשיעורים הקודמים.
  • לקיים דיונים שמבוססים על ידע.
  • שאלונים עם משוב מיידי מאפשרים לתלמידים באופן מידי לדעת מה מצבם בהתייחס לידע שנלמד 

https://teacher.jlm.org.il/popups/35091

שכבת גיל: רב גילאי | ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב'
מטרת השיעור: תרגול
חלקי השיעור: פתיחת שיעור
מיקום השיעור: וירטואלי | בכיתה | מרחוק
אופן הלמידה: מליאה | זוגות | קבוצה
שימוש בטכנולוגיה: מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: חצי שעה ומעלה
תחום דעת: רב מלל | מדעי | מתמטיקה | שפה
מיומנויות קוגניטיביות: פיענוח והבנה
מיומנויות רגשיות חברתיות: לומד עצמאי

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

תוכניות חינוכיות

כנסו להכיר את כל התוכניות החינוכיות שיש למנחי להציע למורים, מנהלים ותלמידים
תוכניות חינוכיות
תוכניות חינוכיות

שעור סנכרוני פעיל מרחוק

מתודות ורעיונות להוראה בלמידה מרחוק. באצעותם נהפוך את הלמידה לפעילה וחוויתית.
ארגז כלים
שעור סנכרוני פעיל מרחוק

ארגז הכלים הפדגוגי

אוצר שלם של רעיונות לגיוון השיעור ושילוב טכנולוגיה בלמידה
ארגז כלים
ארגז הכלים הפדגוגי