שאלה בודדת

מה עושים המורים

 • צופים בסרטון ההדרכה
 • נכנסים ללשונית "עבודות"
 • לוחצים על כפתור "יצירה"
 • בוחרים ב"שאלה"
 • כותבים את השאלה ומגדירים האם התשובה תהיה פתוחה או סגורה
 • מגדירים לאילו תלמידים תישלח השאלה
 • מתזמנים את פרסום השאלה בלשונית השליחה
 • שולחים

הוראות לתלמידים

 • כנסו ללשונית "עבודות"
 • קראו את השאלה החדשה שפורסמה
 • ענו בכתב או בחרו תשובה נכונה מבין האפשריות
 • לחצו על "שליחה"

 למה? 

פרסום שאלה בודדת מאפשר למורה לעצור במהלך הלמידה ולוודא הבנה או לעורר דיון בשאלה ספציפית.
התוצאות מתפרסמות באופן מיידי וניתן להציג לכלל הכיתה את פילוח התוצאות או תשובות נבחרות שתלמידים ענו.

https://teacher.jlm.org.il/popups/43704

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים