חומרי לימוד

מה עושים המורים

 • צופים בסרטון ההדרכה
 • נכנסים ללשונית "עבודות"
 • לוחצים על כפתור "יצירה"
 • בוחרים ב"חומרי לימוד"
 • כותבים את ההוראות ומוסיפים את כל חומרי הלימוד הנלווים
 • מגדירים לאילו תלמידים יישלחו החומרים
 • מתזמנים את פרסום החומרים בלשונית השליחה
 • שולחים

הוראות לתלמידים

 • נכנסים ללשונית "עבודות"
 • מוצאים את החומר החדש שפורסם
 • לוחצים על "צפיה בחומר"
 • פותחים וקוראים את כל החומרים המצורפים
 • עובדים בשיתופיות על פי הוראות המורה
שימו לב!

מאפשר למידה שיתופית כיוון כל התלמידים יקבלו את אותו קובץ שיתופי , שנוכל להגדיר בו האם התלמידים יוכלו לצפות , להגיב או לערוך.

 למה? 

פרסום חומרי למידה מהווה "לוח שלא נמחק".
תלמידים יכולים לחזור תמיד למה שנכתב בשיעור, לסיכומים, לחומרי העשרה.
בנוסף, זוהי דרך מצוינת לאפשר לתלמידים להיחשף לחומרים רבים בנושא מסוים, כהתחלה של תהליך חקר.

https://teacher.jlm.org.il/popups/43706

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

ברגלים-נעים ללכת בעיר

תכנית חינוכית המעודדת הליכה ברגל בשכונה, וגילוי משותף של היתרונות הבריאותיים, הסביבתיים והחברתיים שיש להליכה.
תוכניות חינוכיות
ברגלים-נעים ללכת בעיר

תוכניות חינוכיות

כנסו להכיר את כל התוכניות החינוכיות שיש למנחי להציע למורים, מנהלים ותלמידים
תוכניות חינוכיות
תוכניות חינוכיות

לומדים בשיתופיות

מגוון דרכים לשיתופיות בלמידה המאפשרות לתלמידים להיות שותפים בלמידה
ארגז כלים
לומדים בשיתופיות