פותחים שיעור – יוצרים אווירה על ידי פתיחת מצלמה ועיצוב רקע