/
/
הסיפור התרבותי שמאחורי שבוע האקלים, רוהאן פלאות, רביעי, אחרי הפסקת עשר

הסיפור התרבותי שמאחורי שבוע האקלים

רוהאן פלאות

יום: רביעי
תאריך: 22/02/2023
זמן: אחרי הפסקת עשר

כל הפרטים

22/02/2023

טופס הרשמה