/
/
הקניה עצמאית

הקניה עצמאית

הצעה לשיעור

שיעור המבוסס על חקר ולומד עצמאי בזוגות
בבית או בכיתה בקבוצות
מחשב לכל תלמיד
מגדיר את הנושאים או תתי הנושאים , יוצר שאלון מתוקשב לוידוא הבנה

פתיחה

בבית או בקבוצות
מורה מגדיר הנושא והתלמידים יוצאים לחפש מקורות מידע שיעזרו להם ללמוד עצמאית את הנושא

גוף השיעור

בבית או בקבוצות
תלמידים בוחרים מקור מידע המתאים להם , לומדים באופן עצמאי את הנושא ומיישמים בתרגול

סיכום

בבית או בקבוצות
המורה נותנת לכל זוג בוחן בהתאם להתקדמות וללמידה – התלמידים מקבלים את הציון באופן מיידי ויכולים לקבל החלטה האם לחזור לתרגל או להמשיך לתת הנושא הבא