עוזבים / מסיימים

מה עושה רכז תקשוב?

  • הרכז שולח התראה לתלמידים שסיימו את הלימודים או למורים שעוזבים ומבקש מהם להעביר את הקבצים שלהם לפני סגירת החשבון
  • מאשר את האפשרות להעברה אוטומטית של מידע בין חשבונות בדומיין הארגוני

מה עושה מורה או התלמיד שעוזבים או מסיימים:

  • פיתחו חשבון אישי בג'מייל
  • כנסו לאזור ניהול החשבון בחשבון הארגוני
  • העבירו את החומרים שרוצים לשמור

 למה? 

חשוב שבית הספר יקבע מדינייות לגבי המורים והתלמידים שעוזבים את המוסד
אם החליט לסגור את החשבונות הארגונים של העוזבים , חשוב שתינתן להם התראה מראש והסבר לגבי הדרך בה מבצעים את העברת המידע.

https://teacher.jlm.org.il/popups/41539

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

משחוק בלמידה

בעזרת משחוק, התלמיד מקבל משוב על הלמידה והמורה מקבל נתונים על התלמידים
ארגז כלים
משחוק בלמידה

למידה רב חושית

דרכים שונות לתרגול, הקנייה וסיכום באמצעות כלים חזותיים
ארגז כלים
למידה רב חושית

מייצגים דמות

דרך יצירתית ללמוד נושא חדש, נכנסים לנעליים של דמויות שונות ומייצגים אותם
ארגז כלים
מייצגים דמות