/
/
משבר האקלים ואני – הדס שלומי – חמישי צהריים
מינהל חינוך - לוגו

משבר האקלים ואני – סיפורה של נערה בישראל

הדס שלומי

יום: חמישי
תאריך: 23/02/2023
זמן: צהריים

כל הפרטים

23/02/2023

טופס הרשמה