זום פעיל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

המורה בונה שיעור בו התלמידים פעילים באמצעות כלים דיגיטליים שונים

מה עושים המורים 

  • קובע עם התלמידים כללים להתנהגות בשיעור הזום 
  • נותן מראש לתלמידים את מבנה השיעור והמשימות 
  • לא מדבר / מסביר יותר מחמש דקות ברצף
  • בונה שיעור המשלב בתוכו הפעלה של התלמידים וחלוקה לחדרים 
  • בחדרים נותן לתלמידים משימות עם תוצר מוגדר שאותו עליהם להציג במליאה או להגיש לקבלת משוב מורה או משוב עמיתים 
  • משלב כלים דיגיטלים שיתופיים שמאפשרים לתלמידים להביע את עצמם ולקחת חלק פעיל 
  • מקיים דיונים כתובים שהם יכולים לקחת 

הוראות לתלמידים 

  • שותף בקביעת הכללים להתנהגות בשיעור הזום
  • לוקח חלק פעיל במשימות השיתופיות ובדיון השיתופיים 
  • השתתפות פעילה בדיונים ובמשימות בחדרים 

https://teacher.jlm.org.il/popups/35038