/
/
הסיפור התרבותי שמאחורי שבוע האקלים, רוהאן פלאות, שני, אחרי הפסקת עשר

הסיפור התרבותי שמאחורי שבוע האקלים

רוהאן פלאות

יום: שני
תאריך: 20/02/2023
זמן: אחרי הפסקת עשר

כל הפרטים

20/02/2023

טופס הרשמה