/
/
מה אנחנו יודעים על כדור הארץ? הבעיה והפתרון. רביעי, צהריים

מה אנחנו יודעים על כדור הארץ? הבעיה והפתרון.

דניאל דגן

יום: רביעי
תאריך: 22/02/2023
זמן: צהריים

כל הפרטים

22/02/2023

טופס הרשמה