משחוק בלמידה

מאפשר לתלמיד לקבל ודאות במהלך הלמידה. התלמיד יודע בכל נקודה בתרגול האם הוא מבין את החומר, שולט בכל הנקודות העיקריות והיכן הוא צריך לקבל עוד עזרה כדי להשתפר. מאפשרים למורה הוראה מבוססת נתונים, למורה יש פילוח מדויק של מצב הכיתה ומזהה תלמידים שצריכים מענה אישי. כלים מתוקשבים למשוב מיידי מבוססים על בדיקה אוטומטית של תשובות.
Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5497

סיום

התחלה

Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Asset-25

פתיחת שיעור

נזכרים מה למדנו
בדיקת ידע

הקנייה
נושא חדש

חדר בריחה
בדיקה עצמית
בדיקת עירנות
התאמה אישית
צפיה פעילה
ידע קבוצתי
מביעים עמדות
בחן את עצמך
מעוררים סקרנות

תרגול

דף עבודה
משחק הזיכרון
תרגול בקבוצות
משחק אישי

יצירה
וסיכום

משוב כיתתי
בוחן
מבחן מגוון
משחק- מבחן
חידון שיתופי

סיכום
נושא

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.