כתיבת צופן

פענוח צופן ויצירת צופן מהטבע

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יעבדו בקבוצות קטנות, יכירו צפנים, יפענחו אותם וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע. אם באתר התקיימה התיישבות קדומה, אפשר להתייחס לכך.

קריאה
ב'
חורשה קרובה או במקום בו מצאי טבעי מגוון
כלי כתיבה, כתבי חידה, צופן לקבוצות של 3-4 תלמידים.
מיכל מורגנשטרן ורוית לוי מבית ספר אריאל גילה בירושלים

פתיחה

במליאה
5 דקות
הצגת משפט מוצפן ופיענוחו

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים

גוף השיעור

במרחב או בחורשה
40 דקות
פענוח משפט מוצפן ויצירת מפתח מפריטים מהטבע

מעבר

רגליים מגנטיות/קריאת תן

סיכום

במרחב
5 דקות
סבב סיכום

גלריה

קריאה
ב'
חורשה קרובה או במקום בו מצאי טבעי מגוון
כלי כתיבה, כתבי חידה, צופן לקבוצות של 3-4 תלמידים.
מיכל מורגנשטרן ורוית לוי מבית ספר אריאל גילה בירושלים
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.