רגליים מגנטיות

איסוף מהיר של התלמידים בשטח: רגליים מגנטיות. פעילות אנרגטית שבסופה התלמידים מסתדרים במעגל כללי או לפי קבוצות.

מה עושים המורים

  • בוחר נקודה בשטח עומד ובה וקורא: "רגלים מגנטיות! כולם אלי מצמידים רגליים - 10...9...8...7...6...5...4...3...2….1!"
  • במידה והם לא הספיקו לסגור מעגל לפני שהסתיימה הספירה- המורה הולכת לנק' אחרת בשטח וקוראת שוב: "רגליים מגנטיות! 10...9...8… וכו".

הוראות לתלמידים

  • על התלמידים למהר אל המקום שבו עומדת המורה ולהסתדר במעגל כשהם מצמידים את כפות הרגליים (כמו מגנט).
  • עליהם לחזור ולהתכנס כל פעם שהמורה קורא את הקריאה

 למה? 

  • היציאה ל'חוץ' מפזרת מטבעה. הילדים חוקרים את השטח בהסתובבות ובסקרנות ואז מגיע הרגע שבו נרצה לכנס אותם- פיזית ומנטלית לראת הלמידה
  • יצירת מעגל בכדי לכנס את הילדים לישיבה במקום מסוים.
  • אפשר ליצור מעגלי רגליים מגנטיות במספר מסוים לפי מספר חברי הקבוצה הרצויים לפעילות הבאה.

https://teacher.jlm.org.il/popups/27071

שכבת גיל: א'-ב' | ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב' | רב גילאי
מטרת השיעור: תרגול | חברתי רגשי
חלקי השיעור: גוף שיעור
מיקום השיעור: חוץ כתתי
אופן הלמידה: מליאה
שימוש בטכנולוגיה: ללא תלות טכנולוגית
משך הפעילות: 5-10 דק׳
זמן הכנה לשיעור: עד רבע שעה | עד חצי שעה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | אמנות | שפה
מיומנויות רגשיות חברתיות: שיתוף פעולה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

למידה רב חושית

דרכים שונות לתרגול, הקנייה וסיכום באמצעות כלים חזותיים
ארגז כלים
למידה רב חושית

שיח רלפקטיבי

סיכום יום, מדברים ומשתפים מה הרגשנו, מה למדנו ומשתפים את הכיתה
ארגז כלים
שיח רלפקטיבי

יצירה בעקבות למידה

בואו לראות רעיון לשיעור עם יצירה באמצעות הלמידה שלמדנו עד כה
ארגז כלים
יצירה בעקבות למידה