/
/
שבוע WE Learn
מרכז פסגה. לוגו

שבוע WE Learn

מיומנויות המאה ה-21

מרכזי הפסג"ה , ממחוז ירושלים והעיר ירושלים

מזמינים אתכם אנשי החינוך, מכל שכבות הגיל (גן -י"ב) 
להשתתף בשבוע שיעסוק, בהתחדשות הלמידה.
התחדשות הלמידה מתמקדת בשילוב בין ידע, מיומנויות וערכים.
חיבור בין תחומי דעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של התלמידים והתלמידות בהווה ובעתיד 

היום,מיומנויות המאה ה-21. פרופ' ירם הרפז

כל הפרטים

21/11/2022