/
/
מה מתבשל? ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים, חמישי, בוקר
מינהל חינוך - לוגו

מה מתבשל? ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים

שרון וכסלר

יום: חמישי
תאריך: 23/02/2023
זמן: בוקר

כל הפרטים

23/02/2023

טופס הרשמה