/
/
מה מתבשל? ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים, שישי, בוקר
מינהל חינוך - לוגו

מה מתבשל? ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים

שרון וכסלר

יום: שישי
תאריך: 24/02/2023
זמן: בוקר

כל הפרטים

24/02/2023

טופס הרשמה