/
/
הטבע כערך חינוכי, רביעי, אחרי הפסקת עשר
לוגו מינהל חינוך ירושלמי

הטבע כערך חינוכי

אבישי הימלפרב

יום: רביעי
תאריך: 22/02/2023
זמן: צהריים

כל הפרטים

22/02/2023

טופס הרשמה