/
/
הכדור בידינו, קק"ל, ראשון, 2 כיתות (מדריכה #2) החל מ-10:30
מינהל חינוך - לוגו

הכדור בידינו

קק"ל

כל הפרטים

19/02/2023

טופס הרשמה

19/02/2023
יום ראשון
2 כיתות (מדריכה #2) החל מ-10:30