איתור מידע

בחנו את הכיתה שלכם

איתור מידע
תלמיד מגדיר את מילת החיפוש / שאלת החיפוש שתעזור לו למצוא מידע מדויק תלמיד מעריך את המידע שהוא מוצא ומפעיל עליו את חוש הביקורת, כך שיוכל להשתמש במידע אמין ומדויק. 
שכבות א-ב

שכבות ג-ד

שכבות ה-י"ב

היכרות מנוע חיפוש תמונות בתוך word/ docx

זיהוי מילות מפתח

ניסוח שאלות שונות

היכרות ועבודה במחברת דיגיטלית. שמירה במועדפים

חיפוש בתוך אתר מידע (ויקיפדיה וכו')

חיפוש חופשי ברשת

תיארוך מידע, סוג המידע

תעודת זהות לאתרי מידע, חיפוש לפי מילות מפתח

יצירת היפר קישור במסמך

השוואה בין מקורות

זיהוי יוצרי המידע, הערכת המידע באופן ביקרותי

יישומי מחשב מתאימים לאיסוף ותיעוד נתונים, פרוטפוליו

בחנו את הכיתה שלכם

איתור מידע

תלמיד מגדיר את מילת החיפוש / שאלת החיפוש שתעזור לו למצוא מידע מדויק 

תלמיד מעריך את המידע שהוא מוצא ומפעיל עליו את חוש הביקורת, כך שיוכל להשתמש במידע אמין ומדויק. 

שכבות א-ב

היכרות מנוע חיפוש תמונות בתוך word/ docx

היכרות ועבודה במחברת דיגיטלית. שמירה במועדפים

שכבות ג-ד

זיהוי מילות מפתח

חיפוש בתוך אתר מידע (ויקיפדיה וכו')

תיארוך מידע, סוג המידע

יצירת היפר קישור במסמך

שכבות ה-ו

ניסוח שאלות שונות

חיפוש חופשי ברשת

תעודת זהות לאתרי מידע, חיפוש לפי מילות מפתח

השוואה בין מקורות

זיהוי יוצרי המידע, הערכת המידע באופן ביקרותי

יישומי מחשב מתאימים לאיסוף ותיעוד נתונים, פרוטפוליו

כמה רעיונות לאימון בכיתה

365
מחברת התלמיד