פעלים

מתרגלים יצירת משפטים עם פעלים, מזהים זמנים ומטים פעלים.

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יתרגלו באופן אישי וקבוצתי שימוש נכון בפעלים וזיהוי זמנים, הטיות ובניינים. השיעור מתאים כתרגול או כחזרה לנושא.

הערה: בהתאם לשלב הלמידה אפשר להחליט אם לשלב לכלול בפעילות גם תרגול על הבניינים או רק לתרגל זמנים והטיות.

שיתופיות
ב-ג
התלמידים יצרו משפטים עם פעלים, יזהו זמנים הטיות ובניינים.
במרחב הפתוח
משימות, שקיות איסוף, כלי כתיבה, מחברת/קלסר קשיח, 2 קוביות כיסים
טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

במליאה
15 דק'
חזרה על זמנים והטיות של פעלים

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

במרחב
35 דק'
יוצרים פעלים ומעמיקים בהם

מעבר

איסוף הכיתה

סיכום

במליאה
10 דק'
חזרה

גלריה

שיתופיות
ב-ג
התלמידים יצרו משפטים עם פעלים, יזהו זמנים הטיות ובניינים.
במרחב הפתוח
משימות, שקיות איסוף, כלי כתיבה, מחברת/קלסר קשיח, 2 קוביות כיסים
טליה זיסקין יוסקוביץ
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.