/
/
/
/
איך יודעים שבא אביב?

איך יודעים שבא אביב?

מחפשים את סימני האביב דרך מילות השיר

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יחפשו בסביבה את סימני האביב וישוו אותם למתואר בשיר "איך יודעים שבא אביב?", תוך מיון והכללה.

*שימו לב שהשיעור מתאים רק לעונת האביב.

* ידע קודם נדרש- היכרות עם טקסט שירי ועם השיר איך יודעים שבא אביב, ידע בסיסי על עונות השנה והכרות עם סימנים מיוחדים לאביב – חיות וצמחים.

קריאה
א-ב
התלמידים יזהו סוגה של טקסט שירי, התלמידים ילמדו למיין ולהכליל מילים/פריטים בטקסט, התלמידים ילמדו לזהות חרוזים בשיר.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
(מאחורי השיר בקרה המשפט של כל הכבוד)
נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), עינת אלון (סאלד), קרן אליצור (גילה א'), שחף אלון (חוות דעת)

פתיחה

במליאה ובזוגות
15 דקות
חזרה על השיר וחלוקה למשפטים

גוף השיעור

במרחב
20 דק'
מחפשים סימני אביב

סיכום

במליאה
15 דקות
מכנה משותף
קריאה
א-ב
התלמידים יזהו סוגה של טקסט שירי, התלמידים ילמדו למיין ולהכליל מילים/פריטים בטקסט, התלמידים ילמדו לזהות חרוזים בשיר.
חוץ – חצר /חורשה קרובה
(מאחורי השיר בקרה המשפט של כל הכבוד)
נוי טמיר (ממ"ד ארנונה), עינת אלון (סאלד), קרן אליצור (גילה א'), שחף אלון (חוות דעת)
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים