Think, pair, share
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
  • כל תלמיד/ה מקבל/ת שאלה או משימה הדורשת חשיבה.
  • כל תלמיד/ה מתבקש/ת לחבור לבן/בת הזוג ולהשוות את תשובותיהם לפי תור.
  • על כל זוג לחלוק עם הכיתה מה למדו מהפעילות.
 למה? 

בדיון כיתתי "רגיל" משתתפים חלק קטן (ובדרך כלל קבוע של התלמידים), והשאר מתפקדים כ"צופים". בפעילות זו כל תלמיד ותלמידה יבצעו חשיבה לבד ובזוגות ויהיו מוכנים לשיתוף במליאה.

  • כדאי להפעיל "טיימר" או גונג או למדוד זמנים לכל חלק מהפעילות.
  • אפשרות ללמידה מכאנית- יש לענות על שאלת נכון/ לא נכון ולהסביר, להשוות עם בן הזוג ולהגיע להחלטה לגבי התשובה הנכונה. לאחר מכן, לעשות בדיקה כפולה במליאה.
  • למידה מטאפורית- הצגת שאלה פתוחה המערבת הבעת דעה. כל אחד מהם רושם את תשובתו. התלמידים חולקים עם בן הזוג את התשובה שכתבו וכל אחד מסביר את אופן החשיבה שלו. לבסוף כל זוג משתף במליאה.
  • על התלמידים לדעת מראש מי בן/ בת הזוג, חשוב לוודא שכל תלמיד מבצע חשיבה עצמית וכתיבה לפני שפונה לבן/ בת הזוג.
  • עוצרים באמצע סיפור בשיעור ספרות/ חינוך והמורה שואלת- מדוע התנהגה הדמות כפי שהתנהגה? או מה עומד לקרות עכשיו בסיפור?

https://teacher.jlm.org.il/popups/25231

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

תלמידים מובילים שיעור

בואו להכיר תבנית לשיעור, בלמידה עצמאית

לוח ארועים

מגוון ארועים למורים הירושלמים

לומדים בשיתופיות

מגוון דרכים לשיתופיות בלמידה המאפשרות לתלמידים להיות שותפים בלמידה